LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 7
Na podstawie przytoczonego fragmentu ustawy ustal, jak długo jeszcze może magazynować butelki PET zakład zajmujący się ich przeróbką, jeżeli pierwszy ich posiadacz magazynował je 93 dni.
A.
B.
C.
D.