LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 1
Elementem chroniącym glebę przed odciekami ze szkodliwymi substancjami ze składowiska odpadów komunalnych jest

A.
B.
C.
D.