LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 38
Rekultywacją biologiczną składowiska odpadów komunalnych jest

A.
B.
C.
D.