LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 9
Głównym źródłem zakwaszenia gleb niewykorzystywanych rolniczo, są

A.
B.
C.
D.