LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 18
Urządzeniem stosowanym w części mechanicznej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych jest

A.
B.
C.
D.