LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 39
W którym procesie, zachodzącym podczas biologicznego oczyszczania ścieków, zachodzi redukcja azotanów (V) do azotu?

A.
B.
C.
D.