LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 31
Do procesu kompostowania nadają się

A.
B.
C.
D.