LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 34
Do pozasłuchowych skutków działania hałasu na organizm człowieka należy

A.
B.
C.
D.