LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 2
Na rysunku przekroju podłużnego przyłącza wodociągowego nie występuje informacja dotycząca

A.
B.
C.
D.