LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 13
Do pojemnika na tworzywa sztuczne nie wolno wrzucać

A.
B.
C.
D.