LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 13
Do gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zwiększenie temperatury powierzchni ziemi zalicza się

A.
B.
C.
D.