LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 8
W celu wyeliminowania odpadów powstających podczas wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej jako surowiec energetyczny stosuje się

A.
B.
C.
D.