LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG1 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 7
W procedurze sprzątania węzła higieniczno-sanitarnego jedną z ostatnich czynności jest

A.
B.
C.
D.