LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG1 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 13
Podstawowym sprzętem zmechanizowanym stosowanym do utrzymania czystości i porządku w części pobytowej obiektu hotelarskiego jest

A.
B.
C.
D.