LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG1 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 17
Zmywalnia w restauracji hotelowej powinna być połączona poprzez szafy przelotowe z kuchnią oraz

A.
B.
C.
D.