LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG1 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 14
Do szybkiego usuwania grubej pokrywy śniegu na dużej powierzchni zalecane są

A.
B.
C.
D.