LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 9
Jakie działanie farmakologiczne wykazują benzodiazepiny?

A.
B.
C.
D.