LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 44
Ostre zatrucie, spowodowane przekroczeniem dawki maksymalnej metamizolu sodowego, może wystąpić w przypadku równoczesnego podania pacjentowi leków zawierających

A.
B.
C.
D.