LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 16
Ammonii bituminosulfonas, często stosowany, aktywny składnik różnych postaci leku, to

A.
B.
C.
D.