LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 46
Jeżeli objętość dystrybucji leku podawanego pacjentowi jest większa niż 1,2 l/kg masy ciała, to na podstawie danych przedstawionych w tabeli można stwierdzić, że lek
A.
B.
C.
D.