LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 44
W celu zapobiegania powikłaniom po antybiotykoterapii należy, w czasie jej trwania, podawać pacjentom preparaty

A.
B.
C.
D.