LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 7
Specjalna procedura utylizacji leków dotyczy przeterminowanych preparatów zawierających

A.
B.
C.
D.