LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 19
Leki w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu stosowane są w terapii

A.
B.
C.
D.