LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 39
Sprzęt przedstawiony na zdjęciu służy do
A.
B.
C.
D.