LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 19
Zgodnie z zamieszczonym fragmentem Prawa farmaceutycznego reklama kierowana do publicznej wiadomości nie może zawierać wskazań terapeutycznych do stosowania
A.
B.
C.
D.