LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 8
Na podstawie przedstawionego opisu interakcji leków można stwierdzić, że prawdopodobieństwo wystąpienia objawów zatrucia glikozydami nasercowymi wzrasta po równoczesnym podaniu
A.
B.
C.
D.