LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 32
Która z wymienionych substancji ulega szybkiemu utlenianiu pod wpływem światła i musi być szczególnie chroniona przed jego dostępem w trakcie przechowywania?

A.
B.
C.
D.