LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 31
Na recepcie lekarz nie zamieścił właściwego oznaczenia przekroczenia dawki maksymalnej składnika leku. Do jakiej dawki, zgodnie z rozporządzeniem, ma zmniejszyć ilość tego składnika osoba wykonująca lek?
A.
B.
C.
D.