LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 37
Z rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że termin realizacji recept na krajowe wyroby medyczne nie może przekroczyć
A.
B.
C.
D.