LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 36
Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ, jak należy postąpić po otrzymaniu od pacjenta przedstawionej recepty?
A.
B.
C.
D.