LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 17
Jak prawidłowo wykonać zamieszczoną receptę?
A.
B.
C.
D.