LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 48
Za pomocą urządzenia przedstawionego na zdjęciu można wykonać
A.
B.
C.
D.