LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 9
Zalecaną wg Farmakopei metodą pozyskiwania substancji leczniczych z surowca Althaeae radix jest

A.
B.
C.
D.