LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 4
Na podstawie rozporządzenia określ, ile wynosi zryczałtowana odpłatność za lek sporządzony według przedstawionej recepty.
A.
B.
C.
D.