LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 37
Na podstawie poniższego wykresu określ, który typ insuliny należy podać pacjentowi w przypadku wystąpienia objawów śpiączki hiperglikemicznej?
A.
B.
C.
D.