LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 29
Jeżeli znajdujący się w aptece preparat zawierający środek odurzający uległ przeterminowaniu to, zgodnie z przepisami, należy

A.
B.
C.
D.