LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 47
Lek wyprodukowano 23 lipca 2007 roku. Na opakowaniu zapisano datę ważności 20 lipca 2008 r. Zgodnie z przytoczonymi przepisami próbkę archiwalną leku należy przechowywać do
A.
B.
C.
D.