LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 47
Na podstawie fragmentu ulotki leku Lastet można stwierdzić, że najczęstszymi objawami niepożądanymi po terapii tym preparatem są:
A.
B.
C.
D.