LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 2
Pozycji bocznej ustalonej nie wolno stosować u pacjenta

A.
B.
C.
D.