LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 22
Na podstawie fragmentu artykułu "Zioła dla niemowląt" określ, który z wymienionych surowców roślinnych można zastosować w przypadku zaparć u dzieci do 6 miesiąca życia?
A.
B.
C.
D.