LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 23
Obowiązek przechowywania próbek archiwalnych leku spoczywa na

A.
B.
C.
D.