LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2009

Pytanie nr 17
W jakim schorzeniu stosuje się preparat Ulvenduosan, którego skład podano w ramce?
A.
B.
C.
D.