LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 1
Długość ciała zdrowego niemowlęcia w stosunku do długości urodzeniowej, w ciągu pierwszego roku życia zwiększa się

A.
B.
C.
D.