LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 36
Podczas zajęć plastycznych z prawidłowo rozwijającymi się dziećmi, nożyczki o zaokrąglonych końcach wprowadza się

A.
B.
C.
D.