LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 38
Podczas prezentowania dzieciom teatrzyku kukiełkowego przez opiekunkę stymulowany jest przede wszystkim rozwój sfery

A.
B.
C.
D.