LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 9
Z diety dziecka chorego na celiakię należy wykluczyć pokarmy zawierające

A.
B.
C.
D.