LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 22
Kiedy prawidłowo rozwijające się dziecko zaczyna wydawać dwusylabowe dźwięki ,,ma-ma", ,,pa-pa", ,,ta-ta"?

A.
B.
C.
D.