LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 23
W celu zmotywowania 2-letniego dziecka do posprzątania rozrzuconych przez to dziecko zabawek należy

A.
B.
C.
D.