LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 34
Co jest umowną granicą ucha zewnętrznego?

A.
B.
C.
D.