LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
Z czym łączy się trąbka słuchowa?

A.
B.
C.
D.